Nisin laktik asit bakterilerinden Lactococcus lactis tarafından üretilen ve lantibiotik olarak adlandırılan, I. sınıf bakteriosinler grubuna dahil olan bir bileşiktir. Doğal bir antimikrobiyal olan Nisin süt içerikli doğal hammaddelerden fermantasyon yolu ile elde edilir.
Nisin kimyasal bir sentez ürünü değildir. Isıl işlem gören, fermente olmayan ve düşük pH aralığına sahip gıdalarda; Gram (+) bozulmaları ve patojen bakterilerin (Clostridium botulinum sporları, Listeria, Enterococcus ve Bacillus sporothermodurants) faaliyetini önleyerek, raf ömrü süresini uzatır.
E 234 kodlu gıda katkı maddesi olarak tanımlanmaktadır.