ANTİBİYOTİK TEST KİTLERİ (İNKÜBATÖRSÜZ)

AUROFLOWTM BT COMBO STRIP TEST KIT (İNKÜBATÖRSÜZ)

AuroFlowTM BT COMBO Strip Test Kiti çiğ inek sütünde bulunan beta-lactam grubu antibiyotik kalıntılarını doğru ve hızlı bir şekilde tespit etmek için geliştirilmiştir.

KİTİN ÖZELLİKLERİ:

  • Hızlı bir test yöntemidir.
  • Soğuk süt ile çalışabilir.
  • EU MRL çerçevesinde 15 farklı beta-lactam ve 4 farklı Tetrasiklin grubu antibiyotiği tespit eder.

BETA-LACTAM ANTİBİYOTİKLER

Penicillins

Cefalosporins

Ampicillin

Cephapirin

Amoxicillin

Cefazolin

Cloxacillin

Cefoperazone

Oxacillin

Cephquinome

Dicloxacillin

Cephalonium

Nafcillin

Cefacetrile

Penicillin G

Ceftiofur

 

Desacetylcephapirin

 

TETRASİKLİN ANTİBİYOTİKLER

Tetracycline

Chlortetracycline

Doxycycline

Oxytetracycline